Sluta borra i amalgam

Amalgam förgiftar fotfarande patienter, personal och foster. Det handlar om läckage av extremt giftigt kvicksilver som fortfarande finns i flertalet svenskars tänder. Invandrare och asylsökanden i barnafödande ålder har också amalgam, vilket ger risk för fosterskador.

Fortsatt amalgamförgiftning trots förbud

Under förra året kontaktades Tandvårdsskadeförbundet av flera personer som förgiftats av amalgam då tandläkaren borrade direkt i fyllningen och kraftigt överskred gränsvärdet för kvicksilver. I den akuta fasen uppträdde illamående, extrem trötthet, huvudvärk och synproblem.

Utan skyddsåtgärder hamnar kvicksilverångan direkt i patientens andningszon och i värsta fall inträffar akut förgiftning som Tandvårdsskadeförbundets medlemmar berättat om. 

De akuta symtomen kan gå bort efter några dagar, men det kvicksilver som lagrats i olika organ t ex i hjärnan fortsätter att påverka kroppen under lång tid. Alla är dock inte lika känsliga för en giftdusch av detta slag och får därför inte akuta problem utan ökar bara kroppens kvicksilverbörda.

Kvicksilver – ett av de giftigaste ämnen vi känner

Kvicksilver är ett av de giftigaste ämnen vi känner. Kvicksilverånga är en molekyl som lätt smiter in genom cellväggen och väl inne i cellen ombildas den till två kvicksilverjoner som ställer till stor skada i cellens biokemi.

Vid borrning, värme och tryck frigörs kvicksilverånga och om inga skydd används går ånga direkt ner i lungorna och tas upp av blodet. Förutom vid tandläkarens borrning i amalgamet ökar avgivningen av kvicksilver vid tuggning och intag av varma drycker.

Kompetensutveckla tandläkarna i amalgamsanering

I dag är det väl känt vilka effekter kvicksilverånga har på hälsan. Ändå förstår tandläkare i dag 2018 inte de extrema riskerna de utsätter känsliga patienter för. Socialstyrelsen och arbetsmiljöverket har tyvärr tagit bort all vägledning för tandläkarnas arbete med kvicksilver och amalgam, detta trots att hälften av befolkningen fortsatt har flera gram kvicksilver i tänderna.  

Tandläkare och barnmorskor måste också varna för amalgamarbeten strax före eller under graviditeten då risk för fosterskador är stor. Flertalet svenska kvinnor i fertil ålder har inte längre kvicksilver i tänderna, men de allra flesta som flytt hit eller arbetskraftsinvandrat har amalgamfyllningar. Mödravården har en viktig uppgift att informera dessa kvinnor om att inga amalgamarbeten ska göras under graviditeten.

Så här ska patienten skyddas mot kvicksilverånga

Tandvårdsskadeförbundet anser att patienten ska skyddas med följande:

  • Friskluftsmask för att slippa andas in kvicksilverånga  och aerosoler som bildas vid saneringen
  • Bra utsug under hakan för att dra ner kvicksilverångorna från patientens och personalens andningszon.
  • Clean-upsug kopplad till tandläkaren vanliga sug för att suga bort kvicksilverångorna.
  • Kofferdam för att hindra att amalgampartiklar går ner i magtarmkanalen.
  • Patienten ska täckas med operationsduk och ha skyddsglasögon för att hindra aerosoler med kvicksilver att lägga sig på huden eller kläderna.
  • Tandläkaren ska ha särskild kvicksilverrening i lokalen och själv bära gasmask eller annan form av ansiktsmask för att hindra inandning av kvicksilverånga.
  • Vitamin- och mineraltillskott behövs för att förbättra immunförsvaret och avgiftningen. 

Se mer information via den amerikanska organisationen IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology via länkarna nedan.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=AO_6W-Hnt64

https://thesmartchoice.com

Se också Tf:s film om amalgam och andra risker i tandvården  eller www.amalgamsanera.nu

Mer information kontakta:

Ann-Marie Lidmark tel 0707427957

Taggar:

Om oss

Tandvårdsskadeförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för bättre och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar