TargetEveryone överväger parallellhandel på Oslobörsen

Under det gångna året har uppmärksamheten för TargetEveryone som bolag och för dess tjänster blivit allt större i vårt norska grannland. Ledningen för TargetEveryone har medverkat både vid ett flertal investerarträffar och i finansmedia i Oslo med positiv återkoppling.

Även TargetEveryones tjänster skönjer stor uppmärksamhet i Norge. Styrelsens bedömning är att detta främst är ett resultat av det nära samarbete som finns med Telenor Norge och den därmed ökade efterfrågan på TargetEveryones tjänster. Bland kunderna finns utöver Telenor även Coop Norge, Avinor, norska Rädda Barnen, Nestlé samt Vita.

Den norska verksamheten, utan att räkna in ViaNett som avyttrades under förra året, har fyrdubblat omsättningen 2017 jämfört med 2016. Det är styrelsens preliminära bedömning att denna höga tillväxttakt kommer fortsätta i Norge under 2018 och återkommer med närmare detaljer om detta i samband med att bokslutskommunikén släpps den 13 februari.

Styrelsen överväger en parallellhandel på Oslobörsen och har av det skälet anlitat norska Sparebank 1 Markets som rådgivare. Sparebank 1 Markets har under 2017 varit en av Norges främsta IPO-rådgivare.

"Vi har redan märkt ett ökat norskt intresse för TargetEveryone då vi hela tiden får allt fler norska aktieägare. Fortfarande är det dock en barriär för investerare bosatta i Norge att börja handla aktier på svenska marknaden. Detta ökade intresse för bolaget vill vi utnyttja genom en parallellistning och därmed förstärka vår position ytterligare," menar Fredric Forsman, styrelseordförande i TargetEveryone AB.

Stockholm 2018-01-26

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2018 kl 09.23.

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Om oss

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com