Ansgar Birkeland ny Verkställande Direktör i TC Connect AS

Styrelsen i TC Connect har utsett Ansgar Birkeland fn ansvarig för division Olja&Gas, till ny Verkställande Direktör i dotterbolaget TC Connect AS

Ansgar har haft ledende positioner i TC Connect de senaste 15 åren och har haft ledningsansvar i andra företag främst inom telecom och radio i ytterligere 15 år.

Han har främst arbetat inom sälj, projektledning och som resultatansvarig i ett flertal olika företag.

”Vi har stort förtroende för Ansgar och den kompetens och gedigna person som han är. Han har ett mycket gott rykte och ställning hos kunder, leverantörer och anställda. Med utmanande konkurrens på marknaden och med ett pågående teknikskifte inom radiokommunikation känns det trygt og få Ansgar vid rodret”, säger Ole Oftedal, VD TC Connect AB. 

Ole Oftedal, VD

 +46 70 592 75 99

ole.oftedal@tcconnect.se 


Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017 klockan 16.15 CET.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

Om oss

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.

Prenumerera

Dokument & länkar