Pressinbjudan: Ropen skalla – återhämtning åt alla!

Report this content

Välkommen till ett frukostsamtal om jämställda och friska arbetsplatser. Vi pratar om dagens och morgondagens arbetsliv i välfärdssektorn – med fokus på arbetsmiljö, bristyrken och jämställdhet.

Könsskillnaderna i ohälsa har inte förändrats under hela 2000-talet. Orsakerna har sökts både i hemmet och hos individen. Nya rön som presenteras på seminariet visar att möjlighet till återhämtning under arbetsdagens gång skiljer sig mellan könen och att det förklarar en stor del av skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

Medverkande:
Eva Nordmark, ordförande TCO
Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL
Mats Hagberg, överläkare och professor Göteborgs universitet
Ulrika  Hagström, utredare med ansvar för arbetsmiljöfrågor TCO
Dalia Eid, socialsekreterare och förbundsstyrelseledamot i Vision
Moderator: Johanna Palmström

Datum: 6 mars 2018
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm

Frukost serveras från kl. 8.00.

Anmäl dig här. Antalet platser är begränsade.

För mer information:

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Prenumerera