Song Networks Holding AB (publ) skjuter upp avnoteringen

Song Networks Holding AB (”Song”) har ansökt om att avnoteringen av bolagets stamaktier och konvertibla skuldebrev från Stockholmsbörsen skall senareläggas. Underhand har Stockholmsbörsen meddelat att ny sista dag för notering har bestämts till den 10 januari 2005 vad gäller bolagets stamaktier och till den 31 december 2004 vad gäller bolagets konvertibla skuldebrev. Den tidigare angivna sista noteringsdagen på Stockholmsbörsen var den 3 december 2004. Solna, 2 december 2004 Song Networks Holding AB (publ) För information, vänligen kontakta: Kjell Nilsson, ordförande i styrelsen för Song Networks Holding AB Mobil: 0702-60 01 21 Joachim Jaginder, CFO, Song Networks Holding AB Telefon: 08-5631 01 99 Mobil: 0701-81 01 99

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882