Song Networks ledning är nu på plats

På torsdagen föll Song Networks nya ledning på plats, när VD Mats Lundqvist presenterade sin nya ledningsgrupp vid företagets huvudkontor i Stockholm.

- Nu kan vi börja titta på Songs framtid och arbeta tillsammans för en lyckad integration mellan Song och TDC. Jag är övertygad om att den här nya ledningsgruppen är ett tecken på det framtida nordiska fokus som väntar Song och TDC. Den nya organisationen kännetecknas av erfarenhet och kommer på ett målinriktat och kundorienterat sätt att ha stor inverkan på Songs framtida utveckling, menar Martin Lippert, Executive Vice President för TDC Business. Songs ledningsgrupp består av högt kvalificerad personal från både Song och TDC. Förutom sin befattning som VD för gruppen (CEO) kommer Mats Lundqvist också att vara VD för Song i Sverige. Ketil Kivedahl, VD för TDC och Song i Norge, kommer också att vara försäljnings- och produktansvarig för gruppen och får befattningen CCO (Chief Commercial Officer). - Jag har försökt skapa en liten och effektiv ledningsstruktur med nordisk syn på marknaden. Först och främst vill jag bibehålla vår nationella styrka avseende stark kundfokusering och goda resultat, samtidigt som vi ska försöka ha en mer samnordisk syn på marknaden. Dessutom måste vi fokusera på samarbete och synergieffekter, både över gränserna och mellan de två organisationerna, säger Mats Lundqvist. Ny Finansdirektör (CFO) blir 38-årige Jesper Andkjær Pedersen, som har haft motsvarande befattning vid TDC Norge. Dessförinnan var han Finansdirektör vid TDC:s litauiska dotterbolag Bité, och han har haft ett flertal olika befattningar vid TDC sedan 1991. Han har en magisterexamen i ekonomi vid Aarhus universitet. Ny Teknisk Direktör (CTO) blir Per Ole Heltov, som tidigare varit vice VD vid TDC Networks. Innan han började vid TDC Networks var han Teknisk Direktör vid TDC Mobiles nätverksdivision. Per Ole Heltov har en ingenjörsexamen vid Aalborgs universitet och har förutom sina höga befattningar vid TDC även arbetat vid DSC Communications och Crone & Koch EDB. Ny VD för Song Finland blir 49-årige Olli Nuuttila. Han var tidigare vice VD för Song Finland. Innan han kom till Song 2001 hade han en hög chefspost vid IBM i Finland. Han har omfattande kompetens inom telekommunikation, e-business samt handel och distribution inom affärssektorn. Han har en magisterexamen inom företagsekonomi vid universitetet i Lappenranta. Dessutom har 36-årige Niels Printz utsetts till tillförordnad VD för Songs danska verksamhet. Därmed kommer han att leda integrationen mellan Song Danmark och TDC Business. Niels Printz har en magisterexamen i internationella affärer och finansiering vid handelshögskolan i Aarhus. Han har även studerat vid tekniska universitetet i Sydney och vid Glasgow Business School. Han har haft en framgångsrik karriär inom TDC sedan1993, bland annat vid Belgacom och Sunrise. Senast var han avdelningschef vid TDC Business. För mer information, kontakta: Song Networks Mats Lundqvist, VD Telefon: +46 (0) 8 5631 07 12 Mobil: +46 (0) 701 81 07 12 E-post: mats.lundqvist@songnetworks.se Song Networks presstjänst Tobias Gyhlénius Telefon: +46 (0) 8 5631 05 27 Mobil: +46 (0) 701 81 05 27 E-post: tobias.gyhlenius@songnetworks.se

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar