Song Networks tecknar stort telefoniavtal med Lyse Tele

Song Networks Holding ABs (Stockholmsbörsen: SONW) norska dotterbolag Song Networks AS utvidgar sitt strategiska samarbete med Lyse Tele AS. Song Networks tar nu över trafikansvaret för Lyse Teles 8 500 telefonikunder och ersätter därmed Telenor som underleverantör för den fasta telefonin. Avtalet löper över två år och är värt 40 MNOK.

Lyse Teles bredbandserbjudande, en trippel-tjänst som omfattar telefoni, TV och Internet, har mottagits mycket väl. Företaget som ligger i norska Rogaland har under kort tid fått 8 500 kunder lokalt. Nu byter bolaget leverantör av fast telefoni för privatkunderna från Telenor till Song Networks. - Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med Song Networks inom tjänster för datakommunikation, och efter en noggrann utvärdering av marknadens leverantörer för fast telefoni har vi valt att utvidga det samarbetet, säger Toril Nag, Verkställande Direktör på Lyse Tele. Song Networks har en stark position i regionen Oslo-Stavanger där bolaget har investerat i eget bredbandsnät. Dessutom har bolaget lång erfarenhet som återförsäljare till företag som erbjuder sina kunder data- och telefonitjänster. - Våra slutkunder finns inom den privata och offentliga sektorn. Samtidigt är det många privatpersoner som har nytta av våra tjänster, som till exempel genom avtalet med Lyse Tele, vilket visar på vår konkurrenskraft gentemot återförsäljare, säger Ketil Kivedahl, Verkställande Direktör på Song Networks AS. Vi är stolta över att Lyse Tele, ett av Norges mest innovativa företag, väljer att utvidga samarbetet med oss. Det visar på framgången i vår strategi att erbjuda bäst prestanda i förhållande till pris, vilket var mycket viktigt för dem i valet av ny telefonileverantör. För information, vänligen kontakta: Song Networks AS Ketil Kivedahl, Verkställande Direktör Tel: +47 21 50 24 50 Mobil: +47 400 00 450 E-post: ketil.kivedahl@songnetworks.no Lyse Tele AS Toril Nag, Verkställande Direktör och Business Development Director på Lyse-gruppen Mobil: +47 934 88 888 E-post: toril.nag@lyse.no

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar