TDC levererar IP-förbindelser till One Conference och Det Gröna Mötet

One Conference lanserar idag sin tjänst ”Det Gröna Mötet ”, där 5 kr för varje mötestimma går till Världsnaturfonden WWF, och har valt TDC som underleverantör av IP-förbindelser till tjänsten.

One Conference levererar en renodlad videomötestjänst där kunden betalar för funktion och inte för utrustning. Den nya tjänsten ”Det Gröna Mötet” kommer att levereras över TDCs nät.

”Videokonferenser är en mycket kvalitetskrävande applikation och därför ställer vi oerhört höga krav på det nät som vi ska leverera vår tjänst över. TDC har idag en toppmodern infrastruktur och ett IP-nät som är optimerat för denna typ av realtidsapplikationer. Vi har använt TDC som underleverantör vid tidigare affärer, och vet att deras IP-nät uppfyller de höga kvalitetskrav vi ställer för våra tjänster.”, säger Lars Schön, VD för One Conference.

I en tid då alltfler företag börjar ta ett större miljöansvar och därmed också se över sitt resande, knyter nu One Conference ihop videokonferenser och miljö genom att i ett samarbete med Världsnaturfonden WWF låta ett bidrag på 5 kronor för varje mötestimma gå till Världsnaturfondens naturvårdsarbete.

”Genom Det Gröna Mötet knyter One Conference ihop teknik och miljö på ett klokt och nytänkande sätt. Vi tycker det är väldigt roligt att få vara en del av den här tjänsten och på det här sättet bidra till ett mindre resande för företag och en bättre miljö.”, säger Joakim Harging, affärsområdeschef för TDCs SMB- och partnerförsäljning.

Meeting Online med underrubriken Det Gröna Mötet är en fullservicetjänst för videomöten. Ett månadsabonnemang och en trafikavgift ger företag möjligheten till videomöten på samma premisser som telefoni.

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar