Framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm

På måndag hålls ett öppet möte i tre akter som beskriver konsekvenserna av det nya stödsystemet i Stockholm, och visioner inför framtiden. Medverkar gör representanter från den fria scenkonsten, scenkonstchefer från institutioner och politiker från kulturnämnden.

Bakgrunden är det nya ansökningsförfarandet för den fria scenkonsten i Stockholm. Hanteringen av ansökningarna har väckt starka reaktioner inom den fria scenkonsten.

- Det nya ansökningssystemet fungerar inte för de fria teatrar som har en löpande verksamhet över åren och som dessutom har en lokal med hyra att betala. Det måste finnas en rimlig möjlighet att planera repertoar, anställa personal och ges möjlighet att utvecklas och pröva nya arbetsformer. Ett fungerande system ska bygga på konstnärlig frihet, transparens och långsiktighet, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Från kulturnämnden närvarar ledamöter från S, V, MP och C. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) har avböjt att närvara.


PROGRAM

Inledning: Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande

AKT 1. Representanter från Stockholms fria scener beskriver sin verklighet och vilka konsekvenser det nya stödsystemet får för deras verksamhet.

AKT 2. Paneldiskussion med scenkonstchefer från institutionsteatrar. Medverkar gör Anna Takanen, Göteborgs stadsteater, Linus Tunström, Uppsala stadsteater och Carolina Frände från Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern. Samtalet leds av Kerstin Brunnberg, journalist och ordförande i Kulturrådet.

AKT 3. Kulturnämndens ledamöter presenterar sina kulturpolitiska visioner. Därefter följer ett samtal som leds av Simon Norrthon, skådespelare och prefekt på StDH. Deltar gör Mats Berglund (MP), Ann-Mari Engel (V), Tomas Rudin (S) och Cecilia Önfelt (C).

Mötet äger rum måndag 18 november, kl. 18.00, på Dramatens lilla scen, Almlöfsgatan 1.
Fri entré – ingen föranmälan.


Kontakt Teaterförbundet:

Anna Wallander, Regionrådet i Stockholm, 072-038 58 88
Annikki Wahlöö, Regionrådet i Stockholm, 070-776 66 91
Caroline Rauf, Regionrådet i Stockholm, 073-981 85 80

Anna Carlson, ordförande, 070-585 22 83
Åse Axberg, kommunikationsansvarig, 070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera