Nytt avtal klart med Teatercentrum

Teaterförbundet och Teatercentrum, som representerar de fria professionella teatrarna i landet, har träffat ett nytt drygt treårigt kollektivavtal som ligger i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden.

Avtalet omfattar 39 månader för perioden 2013-01-01 till 2016-03-31. Det innebär att minimilönerna och andra ersättningar höjs med 2,2 procent från den 1 januari 2013; 2,7 procent den i januari 2014 och 2,5 procent den 1 april 2015. Detta är samma konstruktion som i Teaterförbundets avtal med Svensk Scenkonst.

- Den ekonomiska situationen för Tetercentrums medlemmar är oerhört ansträngd. Det är glädjande att man trots detta tar ansvar för att de yrkesverksamma ska kunna få en löneutveckling som motsvarar den på arbetsmarknaden i övrigt, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en kommentar till det nya avtalet.

I avtalet ingår också att Teaterförbundet och Teatercentrum gemensamt ska ta fram en strategisk plan för att öka anslagen till de fria professionella teatrarna.

- För att det fria professionella teaterlivet ska kunna verka och utvecklas är det helt nödvändigt att höja anslagen både på nationell och regional/lokal nivå. För detta lägger vi nu upp ett långsiktigt påverkansarbete tillsammans med Teatercentrum, säger Anna Carlson.

Kontakt Teaterförbundet:

Julia Reinhard, ombudsman/jurist, 070-288 82 40

Anna Carlson, ordförande, 070-585 22 83

Åse Axberg, kommunikationsansvarig, 070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera