Pressinbjudan 18/1: Teaterförbundet och Svensk Scenkonst presenterar kommission mot trakasserier

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har tillsatt en gemensam gransknings- och åtgärdskommission för att komma till rätta med sexuella trakasserier och andra kränkningar inom vårt område.

Med anledning av detta bjuder vi in till en gemensam pressträff där vi presenterar kommissionen och dess uppdrag samt svarar på frågor om kommissionens syfte och omfattning. Ordförande för kommissionen samt ledande företrädare för Teaterförbundet för scen och film samt Svensk Scenkonst kommer att delta.

Deltagare:

  • Ordförande för kommissionen
  • Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film
  • Stefan Forsberg, ordförande Svensk Scenkonst

På plats finns även Mikael Brännvall, vd Svensk Scenkonst och Mika Romanus, förbundsdirektör Teaterförbundet för scen och film.

Tid: torsdag 18 januari klockan 8.30 – 9.30

Plats: Kaplansbacken 2, Stockholm, lokal: Stallet (på gården)

*Obs. Föranmälan görs till: ase.axberg@teaterforbundet.se

 

Kontakt

Åse Axberg, kommunikationsansvarig, Teaterförbundet för scen och film
ase.axberg@teaterforbundet.se
070-598 12 67

Magdalena Bergfors, administrativ chef, Svensk scenkonst
magdalena.bergfors@svenskscenkonst.se
070-420 27 73

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.