Stipendier till tjugo artister och filmare

Tjugo artister och filmare tog under måndagskvällen emot stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag för sina insatser inom film, TV och radio under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för sjuttonde gången.

- Upphovsrätten är idag av stor betydelse för konstnärer och upphovsmän. Villkoren för att utnyttja de upphovsrättsliga rättigheterna regleras främst genom de kollektivavtal som Teaterförbundet förhandlar. Därför är vi mycket glada att kunna dela ut stipendier från Teaterförbundets Rättighetsbolag till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Simon Norrthon ordförande i Rättighetsbolaget.

Stipendiaterna är:

Skådespelarna: Mats Blomgen, Ralph Carlsson, Lena B Eriksson, Lola Ewerlund, Per Graffman, Bill Hugg, Birgitta Hålenius-Hofgård, Steve Kratz, Cecilia Ljung, Ylva Lööf, Maria af Malmborg Linnman, Magnus Roosmann, Rolf Skoglund, Lena Strömdahl

Regissörerna: Åsa Kalmér, Lisa Ohlin, Christoffer von Platen

Scenograf: Birgitta Brensén

Filmfotografer: Istvan Borbas, Marek Wieser Septimus

Fakta om stipendierna:

• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.

• Stipendierna går främst till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater.

• Teaterförbundets Rättighetsbolag delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagen bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.

• Stipendienämnden består av: Gunnar Furumo, Harriet Andersson, Anna Carlson, Lena Koppel, Peter Mokrosinski, Olle Remaeus, Peter Schildt

 

Kontakt Teaterförbundet för scen och film:

Simon Norrthon, ordförande
070-571 33 00
Simon.norrthon@teaterforbundet.se

 

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
070-598 12 67
Ase.axberg@teaterforbundet.se

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera

Media

Media