Långt och företagsnära avtal ger bäst förutsättningar

Ett treårigt avtal med låga lönenivåer som möjliggör lokal lönebildning. Det är Teknikföretagens krav i avtalsrörelsen.

Den utdragna lågkonjunkturen har inneburit att teknikindustrin är i en brant nedgång av efterfrågan med omfattande neddragningar av personalstyrkan i många medlemsföretag.

- Situationen är mycket allvarlig och parterna måste nu ta ansvar för att skapa stabilitet genom avtal som gör det möjligt för företagen att planera på längre sikt, säger Teknikföretagens vd Åke Svensson.

Teknikföretagen anser att en fortsatt decentralisering av förhandlingssystemet är helt nödvändig, i synnerhet i rådande ekonomiska situation som vi bedömer och är ense med våra motparter, kommer att kvarstå under lång tid framöver. Förhandlingar om löner måste i än större utsträckning än i dag ske på företagsnivå. Skillnaderna mellan medlemsföretagen är stora där vissa ännu klarar sig relativt väl medan andra drabbats extremt hårt av de externa förhållandena.

- Parterna på arbetsplatserna måste ges utrymme att komma överens om löner och villkor som är anpassade till verksamheten. Förutsättningen för det är att de centrala avtalens lönenivåer är tillräckligt låga för att ge utrymme för en lokal lönebildning. Det är avgörande för att skapa förbättrade förutsättningar för den fortsatta verksamheten och stärka företagens internationella konkurrenskraft, säger Åke Svensson. Vilket i sin tur är avgörande för hela Sveriges ekonomi.

Genom ett sådant förhandlingsresultat lever parterna upp till Industriavtalets grundförutsättning.

Åke Svensson, vd, tfn 08-782 08 14

Anders Weihe, förhandlingschef, tfn 782 08 87

Taggar:

Media

Media

Citat

Situationen är mycket allvarlig och parterna måste nu ta ansvar för att skapa stabilitet genom avtal som gör det möjligt för företagen att planera på längre sikt.
Åke Svensson, vd