Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands – men fortsätter minska i Sverige

Antalet anställda i svenska teknikkoncerner har utanför Sverige sammantaget ökat med nästan 200 000, eller med 47 procent från 2006 till 2014. Under samma period har antalet anställda här i Sverige minskat med över 18 000, eller med 13 procent.

Det framgår av en ny undersökning från Teknikföretagen av utvecklingen i 33 ledande svenska teknikkoncerner under perioden 2006 till och med 2014.

Den stora ökningen utanför Sverige visar på en framgångsrik expansion internationellt, en expansion som också resulterat i många fler jobb. Vi ser här en kraftig ökning totalt och på bred front runt om i världen, men inte i Sverige där nedgången tvärt om har fortsatt även under 2014, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

– Den fortsatta expansionen utomlands innebär att de internationellt verksamma koncernerna numera har egna anställda i länder som USA med 90 000 följt av Kina med 72 000 som alltmer är jämförbara med de 119 000 de har i Sverige, säger Anders Rune.

Kina är det land där ökningen varit störst under perioden med i dag hela 50 000 fler anställda jämfört med 2006 i de svenska koncernerna. Efter Kina kommer Indien med plus 28 000 anställda och USA med plus 26 000 anställda under perioden.

Rapporten bifogas och finns även på www.teknikforetagen.se.

(I rapporten finns de 33 ingående företagen listade.)

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.