Bozoka.com tecknar avtal med Tele1 Europe AB

Bozoka.com tecknar avtal med Tele1 Europe AB Bozoka.com har tecknat ett avtal med Tele1 Europe AB som innebär att data- och teleoperatören tillhandahåller all mobiltrafik till bozoka.com´s tjänster genom ett specifikt nummer i Tele1 Europes nät. Avtalet omfattar även SMS-tjänster och hosting av bozoka.com's tekniska utrustning genom dotterbolaget WinEasy. Avtalstiden är ett år och affärens värde cirka 5 miljoner kronor. Bozoka erbjuder personliga informationstjänster via en egenutvecklad plattform som integrerar röst, webb, wap och sms. För ytterligare information, kontakta: Tele1 Europe AB Petra Kålbäck, informationschef Telefon: 08-5631 0040 Mobil: 0701-81 00 40 E-post: petra.kalback@tele1europe.se Bozoka.com Martin Strömberg, vd Telefon: 08-545 068 04 Mobil: 0708-159 661 E-post: martin.stromberg@bozoka.com Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR) Tele1 Europe är en snabbväxande data- och telekommunikationsoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda helnordiska data- och telekommunikationsoperatör som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internetmotorvägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabyte. http://www.tele1europe.se Om Bozoka.com Bozoka.com är en teknikoberoende leverantör av personliga informationstjänster. Tjänsterna kan levereras till såväl vanliga stationära telefoner (röst) och PC (web), som till mobila enheter (via sms, wap eller röst). Utvecklingen sker dels i egen regi och dels tillsammans med partners. Bozoka.com har kontor i Stockholm och London. http://www.bozoka.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar