Handelsbanken tecknar telefoniavtal med Tele1 Europe

Report this content

Handelsbanken tecknar telefoniavtal med Tele1 Europe Svenska Handelsbanken har tecknat ett avtal med Tele1 Europe som innebär att data- och teleoperatören levererar lösningar för fast telefoni till bankens samtliga 461 kontor och dotterbolag i Sverige. Avtalet löper på två år och värderas till cirka 25 miljoner kronor. Att Handelsbanken valde Tele1 Europe är en stor framgång för oss. Konkurrensen på marknaden är stenhård och vi är förstås väldigt nöjda över att ha blivit Handelsbankens förstahandsval. Finanssektorn ställer mycket höga krav på sina leverantörer av data och telefoni och deras behov är oftast mycket tekniskt avancerade. De är för oss en strategiskt viktig del av företagsmarknaden, säger Pelle Hjortblad, VD Tele1 Europe AB. Avtalet innebär att Tele1 Europe under den närmaste tvåårsperioden kommer att ansvara för leverans av Handelsbankens totala behov av utgående trafik av indirekt och direkt telefoni. Tele1 Europe har tidigare under året tecknat avtal med FöreningsSparbanken avseende bredbandsbaserad datakommunikation, samt med SEB avseende IP/VPN anslutningar mellan bankens kontor i Finland och Sverige. För mer information, kontakta: Tele1 Europe AB Pelle Hjortblad, Verkställande Direktör Tel: 08-5631 01 10 Mobil: 0701-81 01 10 E-post: pelle.hjortblad@tele1europe.se Tele1 Europe Holding AB Ivar Strömberg, CEO Tel: 08-5631 00 01 Mobil: 0701-81 00 01 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se Tele1 Europe AB Petra Forsström Kålbäck, Informationschef Tel: +46 8 5631 00 40 Mobil: +46 701 81 00 40 E-post: petra.kalback@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR) Tele1 Europe är en snabbväxande data- och telekommunikationsoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda helnordiska data- och telekommunikationsoperatör som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internetmotorvägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabyte. http://www.tele1europe.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar