Tele1 Europe, Telia och Utfors bygger bredbandsnät i Norrland

Tele1 Europe, Telia och Utfors bygger bredbandsnät i Norrland Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR), Telia och Utfors tar nu initiativet och bygger tillsammans ett bredbandsnät längs med den Norrländska kusten. Långdistansnätet består totalt av 110 mil fiberkabel och sträcker sig från Haparanda i norr till Norrtälje i söder. Hela projektet innebär en investering om cirka 300-600 miljoner kronor, en kostnad som delas mellan de tre bredbandsaktörerna. - Vi är tre marknadsaktörer som beslutat oss för att göra gemensam sak. Vi tror på Norrland och ser en stor marknadspotential i den regionen. Vi ser mycket positivt på vårt samarbete, etableringen blir möjlig tack vare att vi gräver tillsammans, säger Anders Brismo VD Tele1 Europe AB, Lars- Gunnar Johansson vice affärsområdeschef Telia Carrier & Networks och Jan Werne, VD på Utfors i ett samstämmigt uttalande. Det första spadtagen tas om cirka två veckor då grävandet börjar på två platser samtidigt, Haparanda i norr och Norrtälje i söder. Därefter kommer Norrlandskusten successivt att förses med den nya tekniken och man räknar med att allt arbete är slutfört kring årsskiftet 2000/2001. Tillgången till tekniken ger näringslivet i Norrland nya förutsättningar att utvecklas och genom operatörernas engagemang skapas också arbetstillfällen. För mer information, kontakta Tele1 Europe Sverige AB Anders Brismo, VD Mobil: +46 701 81 00 26 Utfors AB Jan Werne, VD Telefon: +46 708 48 25 40 Om Tele1 Europe Tele1 Europe Holding AB är en snabbväxande data- och telekommunikationsoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda hel nordiska data- och telekommunikationsoperatör som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Bolaget bygger för närvarande i de nio största städerna i Norden, Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Århus, Ålborg, Oslo, Bergen och Helsingfors, och kompletterar i flera städer med DSL teknik.Tele1 Europe planerar att bygga lokala fiber nät, via fiber eller DSL teknik, i ytterligare 79 städer, runt om i de fyra Nordiska länderna. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internet motorvägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabyte. Mer information finns på bolagets hemsida, www.tele1europe.com Om Utfors Utfors AB var först med gratis Internetabonnemang och med att lansera lokalsamtalstaxa för hela Sverige. Företaget är en ledande svensk data- och telefonioperatör med egen infrastruktur och levererar IP-baserade (Internet Protocol) höghastighetstjänster till företag och privatkunder i Norden. Under år 2000 färdigställer Utfors ett 6000 km långt bredbandsnät för data och telefoni som ansluter de 75 största städerna i hela Sverige plus Oslo, Köpenhamn och andra danska storstäder samt Helsingfors. Utfors har ca 170 anställda i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Överkalix och har idag mer än 250 000 telefoni- och Internetkunder. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar