Tele1 Europe AB överväger att säga upp avtalet med Telebudget

Report this content

Tele1 Europe AB överväger att säga upp avtalet med Telebudget Tele1 Europe AB har idag meddelat Telebudget att man överväger att säga upp deras avtal om inte Telebudget omedelbart kopplar bort Flashbacks hemsida. - Vi har tidigare nekat Flashback avtal hos Tele1 Europe då ett flertal av våra kunder reagerat starkt på den information som Flashback gör tillgänglig. Sedan har vi via Telebudget, som hyr kapacitet hos oss, ändå fått in Flashback i vårt nät. Vi står fast vid vårt första ställningstagande och önskar därför att Telebudget respekterar detta och kopplar bort Flashback, säger Pelle Hjortblad. - Vi gör ingen juridisk bedömning av den information som är tillgänglig via Flashback. Vi anser att teleoperatörer - precis som andra företag - har rätt att avstå från samarbete med företag vars agerande väcker anstöt hos kunder och partners. Av affärsmässiga skäl kan vi därför inte upplåta vårt nät åt Flashback, avslutar Pelle Hjortblad. För mer information, kontakta: Tele1 Europe Sverige AB Pelle Hjortblad, VD Tel: 08-5631 0000 Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag samt organisationer i Norden. Tele1 Europe är idag den enda nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens nio största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir Europas snabbaste "motorväg" för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. www.tele1europe.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar