Tele1 Europe bygger bredbandsnät i Karlstad

Tele1 Europe bygger bredbandsnät i Karlstad I vecka 44 börjar Tele1 Europe bygga ett helt nytt bredbandsnät åt företagen i Karlstad. Företaget investerar totalt cirka 15 miljoner kronor i det fiberoptiska nätet och förbereder samtidigt för en etablering av distriktskontor i regionen. Alla företag som ansluter sig till Tele1 Europes totalt 14 kilometer långa fiberkabel får redan i slutet av detta år tillgång till en Internetanslutning med upp emot 1 gigabytes hastighet. Fiberkabeln kommer att i första etappen byggas i Karlstads citykärna där de första åtta kilometrarna fiberkabel kommer att läggas ned. Arbetet med den första etappen beräknas pågå under totalt 8 veckor. Vi räknar med att koppla på de första kunderna på bredbandsnätet I Karlstads citykärna redan innan årets slut, säger Pelle Hjortblad VD Tele1 Europe AB. Under tiden vi bygger nätet förbereder vi oss också för starten av vårt nya distriktskontor som ska ha Karlstad som bas, bland annat rekryterar vi nu flera nya medarbetare. Vi ser orten som ett viktigt centra i mellersta Sverige, främst med tanke på den entreprenöranda och utveckling inom data- och telekom som finns i regionen. Den satsning Tele1 Europe nu gör är viktig, både för företag och invånare i Karlstad. Vi får tillgång till ytterligare ett bredbandsnät och vi får samtidigt ytterligare en data- och teleoperatör i regionen som stimulerar sysselsättningen, säger Lena Melesjö Windahl, kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun. Tidigare har Tele1 Europe grävt bredband i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget väljer sin egen väg för utbyggnaden av bredband och är idag den enda nordiska data- och teleoperatören som når ända fram till sina kunder med eget fibernät. Tele1 Europes fokus är att bygga de lokala accessnäten i svenska städer, istället för att som andra aktörer gör, bygga långdistansnät (stamnät) som konkurrerar i första hand med Telia. Företagens krav på utbyggnadstakt styr utvecklingen. Genom att vi nu får ytterligare möjlighet att snabbt och smidigt leverera högkapacitetsfiber hela vägen fram till företagen på företagens egna villkor, får vi en klar konkurrensfördel, menar Pelle Hjortblad VD Tele1 Europe AB. Lokal bredbandsaccess möter bättre kundernas krav på valfrihet av operatör, tidigare har man i princip bara haft en leverantör att välja på. För entreprenaden svarar PNB Communication AB, ett bolag som ingår i PNB- koncernen (Percy Nilsson Bygg AB). För mer information, kontakta: Tele1 Europe Sverige AB Pelle Hjortblad, VD Mobil: 0701-810 110 E-post: pelle.hjortblad@tele1europe.se Petra Kålbäck, informationchef Mobil: 0701-810 040 E-post: petra.kalback@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag samt organisationer i Norden. Tele1 Europe är idag den enda nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens nio största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir Europas snabbaste "motorväg" för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. www.tele1europe.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar