BOLAGSSTÄMMA

BOLAGSSTÄMMA
Tele2 AB, meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm omvalde Marc Beuls, Vigo Carlund, Bruce Grant, Sven Hagströmer och Håkan Ledin som styrelseledamöter. John Shakeshaft och Cristina Stenbeck valdes in som nya styrelseledamöter. Mikael Winkvist valdes som ny revisorssuppleant.
 
Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning betalas ut för 2002 i enlighet med styrelsens förslag.
Bolagstämman beslutade att godkänna den nuvarande processen för nominering av styrelseledamöter. En ordförande från den grupp av större aktieägare med ansvar att nominera styrelseledamöter kommer att tillkännages före årets slut.
 
Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Sven Hagströmer till styrelseordförande. Sven Hagströmer har varit styrelseledamot i Tele2 sedan 1997, och är även styrelseordförande i Investment AB Öresund, AB Custos och Acando, och styrelseledamot i LGP Telecom Holding AB, Avanza AB och HQ Fonder. John Shakeshaft är rådgivare till styrelsen i Quintain Estates and Development plc och extern medlem av revisionskommiten för University of Cambridge. Cristina Stenbeck är vice ordförande i Metro International och styrelseledamot i Modern Times Group.
 
I enlighet med det optionsprogram som antogs på bolagsstämman den 16 maj 2002, bemyndigade bolagsstämman styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma emittera skuldförbindelser förenade med högst 217.300 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 17,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
KONTAKTPERSONER


Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB  
   
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB  
   
Andrew Best / Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5022
Investerarfrågor  
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar