Det tredje kvartalet genererade tele2 ett rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1 706 mkr och redovisade det största kundintaget någonsin med netto 1 637 000 nya kunder

New York och Stockholm - tisdagen den 21 oktober - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2003.
  • Nettoomsättningen de första nio månaderna 2003 steg med 21% till 27 255 Mkr (22 554 Mkr*)
  • Resultatet efter skatt de första nio månaderna 2003 steg till 854 Mkr (-374 Mkr*)
  • Resultatet per aktie efter skatt och utspädning de första nio månaderna 2003 ökade till 5,78 kronor (-2,53 kronor*)
  • Nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 22% till 9 414 Mkr (7 695 Mkr)
  • EBITDA det tredje kvartalet ökade med 15% till 1 635 Mkr (1 422Mkr)
  • Antalet kunder ökade med 1 637 000 till 20,4 miljoner under kvartal tre
  • Kassaflödet från rörelsen steg med 37% till 1 706 Mkr under kvartal tre
  • Lansering av Tele2s tjänster i Storbritannien


KONTAKTPERSONER  
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB  
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB  
Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Investerarfrågor  
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
Tele2 AB (org.nr. 556410-8917)
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (0)8 562 000 60
 
* Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1).
Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2002.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar