• news.cision.com/
  • Tele2 AB/
  • I JULI VISAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN HELA KONTINENTALEUROPAS FASTTELEFONI EBITDA-POSITIVT RESULTAT PÅ REGIONNIVÅ

I JULI VISAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN HELA KONTINENTALEUROPAS FASTTELEFONI EBITDA-POSITIVT RESULTAT PÅ REGIONNIVÅ

Report this content

Tele2 tillkännagav idag antal kunder, nettoomsättning och rörelseresultat för juli månad 2002.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 74% och uppgick i juli 2002 till 456 Mkr (268 Mkr i juli 2001).
  • Nettoomsättningen ökade med 23% och uppgick till 2 549 Mkr i juli 2002 (2 074 Mkr i juli 2001)
  • Antalet kunder den 31 juli 2002 uppgick till 16,2 miljoner
  • Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 18%, för mobiltelefoni i Sverige till 55% och för fast telefoni och Internet i Sverige till 22%
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef, kommenterar:
"Återigen kan vi stoltsera med att, till skillnad från de flesta operatörer, visa successiv förbättring av bolagets redan positiva resultat. Den stora nyheten för juli är att vår fastnätsverksamhet i kontinentaleuropa nu visar, för första gången, EBITDA-positivt resultat, på regionnivå."
Finansiell sammanfattning


Mkr
juli
2002
juli
2001
Nettoomsättning
2 549
2 074
Rörelseresultat före avskrivningar
456
268
 


RÖRELSEGRENAR (Mkr)
       
NETTOOMSÄTTNING
               
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
 
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
               
Norden
1 076
965
3 379
3 398
3 145
3 026
2 912
Östeuropa & Ryssland
200
102
588
494
389
284
272
Centraleuropa
455
507
1 374
1 348
1 372
1 215
1 205
Sydeuropa
687
412
2 010
1 788
1 482
1 297
1 293
Luxemburg
68
68
195
166
184
174
163
Övriga varumärken
63
20
164
192
354
336
368
Summa nettoomsättning
2 549
2 074
7 710
7 386
6 926
6 332
6 213
               
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA
               
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
 
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
               
Norden
393
351
1 204
1 098
1 079
1 076
833
Östeuropa & Ryssland
58
25
133
126
76
79
58
Centraleuropa
-8
-38
-51
-27
-77
-119
-133
Sydeuropa
11
-71
-72
-181
-329
-295
-310
Luxemburg
9
9
32
23
-37
33
-1
Övriga varumärken
-7
-8
-39
-90
-79
-53
-100
Summa EBITDA
456
268
1 207
949
633
721
347
               
EBITDA-marginal
               
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
 
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
Norden
37%
36%
36%
32%
34%
36%
29%
Östeuropa & Ryssland
29%
25%
23%
26%
20%
28%
21%
Centraleuropa
-2%
-7%
-4%
-2%
-6%
-10%
-11%
Sydeuropa
2%
-17%
-4%
-10%
-22%
-23%
-24%
Luxemburg
13%
13%
16%
14%
-20%
19%
-1%
Övriga varumärken
-11%
-40%
-24%
-47%
-22%
-16%
-27%
Summa EBITDA-marginal
18%
13%
16%
13%
9%
11%
6%
 


ANTAL KUNDER
     
 
Antal kunder
Netto kundintag
 
2002
2001
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
(i tusental)
juli
juli
Förändr.
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
                     
Norden
6 452
5 866
10%
5
122
1
172
198
332
81
Östeuropa & Ryssland
1 253
496
153%
36
15
116
105
422
93
124
Centraleuropa
3 437
2 768
24%
14
-47
133
99
243
133
4
Sydeuropa
4 826
3 691
31%
83
38
212
245
418
215
234
Luxemburg
222
191
16%
1
5
5
5
12
13
13
Totalt antal kunder
16 190
13 012
24%
139
133
467
626
1 293
786
456
TELE2 I SVERIGE* (Mkr)
*Optimal Telecom ingår fr o m 1 januari 2002
 
Nettoomsättning:
 
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
 
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
Mobil telefoni
566
490
1 670
1 589
1 513
1 560
1 377
Fast telefoni och Internet
282
238
956
1 048
853
726
782
KabelTV
23
12
60
58
49
39
26
Summa Tele2 i Sverige
871
740
2 686
2 695
2 415
2 325
2 185
               
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA:
 
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
 
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
Mobil telefoni
310
294
938
874
808
897
730
Fast telefoni och Internet
61
56
219
216
220
161
141
KabelTV
5
-5
9
4
19
-15
-19
Summa Tele2 i Sverige
376
345
1 166
1 094
1 047
1 043
852
               
EBITDA-marginal:
 
 
2002
2001
2002
2002
2001
2001
2001
 
juli
juli
kv 2
kv 1
kv 4
kv 3
kv 2
Mobil telefoni
55%
60%
56%
55%
53%
58%
53%
Fast telefoni och Internet
22%
24%
23%
21%
26%
22%
18%
KabelTV
22%
-42%
15%
7%
39%
-38%
-73%
Summa Tele2 i Sverige
43%
47%
43%
41%
43%
45%
39%
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,2 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
 


Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
VD och koncernchef, Tele2 AB    
     
Håkan Zadler Telefon: +46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB    
     
Andrew Best Telefon: +44 (0)7798 576378
Investerar- och mediefrågor    
 
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Prenumerera

Dokument & länkar