TELE2 förstärker marknadsfunktionen

Idag har Fredrik Berglund utsetts till vice VD i Tele2 koncernen med ansvarsområde försäljning och marknadsföring.
 
Berglund kommer att fortsätta som marknadsdirektör i Sverige men kommer samtidigt att ha ett övergripande ansvar för marknad och försäljning på de sju marknader där bolaget idag finns representerat.
 
Berglund kommer att ingå i Tele2 Danmarks styrelse och som suppleant i styrelsen för det finska mobilföretaget 3G som innehar en UMTS licens. Berglund började sin anställning i koncernen 1995 som marknadschef för Comviq GSM AB.
 
I samband med denna förstärkning har Jeanette Almberg utsetts till ställföreträdande marknadsdirektör för Tele2 i Sverige. Almberg kommer att behålla sitt ansvar för kundservice även i den nya rollen. Almberg ingår sedan tidigare i ledningsgruppen för Tele2 där hon ansvarar för kundservice. Almberg började 1995 som marknadschef för Kabelvision och har sedan dess innehaft olika chefsbefattningar inom Tele2.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 - NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt)
 
Lars-Johan Jarnheimer, VD Tele2, telefon: 08-5626 4000
 
NetCom AB, som bildades 1993, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden, Baltikum och Polen. NetCom verkar inom mobila GSM-tjänster i Sverige (Comviq och Tele2Mobil), i Europa genom Société Européenne de Communication SA och i Estland genom Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation samt Internet verkar koncernen genom Tele2 i Sverige, Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NetCom driver även Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 4T Solutions samt Optimal Telecom. Koncernen erbjuder även kabelTV-tjänster under varumärket Kabelvision och Internetportalen Everyday.com, som är ett joint venture med Modern Times Group. NetCom är noterat på Stockholmsbörsen under symbolerna NCOM A och NCOM B och på amerikanska Nasdaq under symbolen NECS.
 

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar