TELE2 FULLFÖLJER FÖRVÄRVET AV UTA

Tele2 AB meddelade idag att företaget har fullföljt förvärvet av Österrikes ledande alternativa operatör UTA efter att ha erhållit godkännande från konkurrensmyndigheten i Österrike.

Tele2 har förvärvat UTA för 213 miljoner euro på skuldfri basis i kontanter och antagna skulder. Genom förvärvet kan Tele2 sänka sina kostnader betydligt i Österrike, där kostnadssynergierna förväntas uppgå till 30 miljoner euro på årsbasis från och med 2005. De totala integrationskostnaderna beräknas uppgå till omkring 30 miljoner euro. UTA kommer att ingå i Tele2s resultat från och med den 1 januari 2005. – Det gläder oss att myndigheterna i Österrike har godkänt vårt förvärv av UTA, vilket gör oss till en större och starkare konkurrent till den före detta monopolisten. Detta gynnar både privatpersoner och företag som kan erbjudas telekomtjänster av hög kvalitet till låga priser, säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB i en kommentar. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar