TELE2 KOMMENTERAR LÄNSRÄTTENS DOMAR

Tele2 AB meddelade idag att Tele2 inte blir SMP på samtrafikmarknaden. Dock har länsrätten funnit att Tele2 har SMP-status på marknaden för mobiltelefoni.
 
Med anledning av länsrättens utslag i frågan rörande vissa teleoperatörers ställning som SMP (Significant Market Power, operatör med betydande inflytande) konstaterar Tele2 att man nu ska studera utslaget men att det sannolikt inte nämnvärt påverkar Tele2 finansiellt.
 
- Vi anser att det finns goda skäl för varför Tele2 inte heller ska betraktas som SMP på mobilmarknaden. Vi kommer att studera utslaget för att se om vi bör överklaga detta, säger Jan Tjernell, ansvarig för regulatoriska frågor.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 17,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Jan Tjernell Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Ansvarig regulatoriska frågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar