TELE2 KOMMER ATT ÖVERKLAGA LOKALA SKATTEMYNDIGHETENS BESLUT ANGÅENDE TELE2:S VÄRDERING AV SEC

Tele2 AB meddelade idag att den lokala skattemyndigheten vidhåller sitt tidigare beslut att ändra taxeringen för räkenskapsåret 2001. Tele2 tror fortfarande att det yrkade avdraget kommer att godkännas och har för avsikt att överklaga beslutet till länsrätten.

Håkan Zadler, finansdirektör i Tele2 AB, säger i en kommentar: ”När skattemyndigheten för ett år sedan meddelade att de ville ändra Tele2s taxering för räkenskapsåret 2001 konstaterade vi att det var väntat eftersom det är frågan om väsentliga belopp. Däremot ansåg vi det märkligt att bedömningen gjordes med hänvisning till att det inte skulle ha förelegat en verklig värdenedgång av SEC, trots att både den oberoende värdering som gjordes och även analytikers och andra branschbevakares värderingar vid denna tidpunkt visade på att en värdenedgång av SEC faktiskt skett. Tele2 valde att begära omprövning hos samma lokala skattemyndighet för att skattemyndigheten skulle utveckla grunderna för sitt beslut. Detta har skattemyndigheten nu gjort. Ingenting har framkommit som förändrar vår tro på att vi uppfyller de krav som kan ställas på bevisföring i frågan. Vi tror fortsättningsvis att det yrkade avdraget kommer att godkännas till slut, och vi kommer nu att överklaga beslutet till länsrätten.” Bilaga: Pressmeddelande per den 16 december 2003 KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar