Tele2 levererar mobiltelefoni till 20 000 anställda i Stockholms läns landsting

Tele2 har tecknat avtal om mobiltelefontjänster till Stockholms läns landsting. Avtalet innebär att Tele2 ska förse ca 20 000 av landstingets anställda och privata vårdgivare med mobiltelefoni. Landstinget är sedan 1994 kund till Tele2 inom mobiltelefoni och förlänger nu samarbetet i ytterligare två år.

Vi är glada för att Stockholms läns landsting visar fortsatt förtroende för oss och förlänger avtalet, säger Markus Täkte, försäljningsansvarig företagskunder på Tele2. När landstinget väljer oss som enda leverantör av mobiltelefoni är det ännu ett bevis på att vi erbjuder marknadens bästa kombination av tjänstekvalitet och prissättning.

I avtalet ingår förutom mobiltelefonabonnemang även tjänsten Mobile Centrex, som ger användaren tillgång till företagsväxelfunktioner i mobiltelefonen. Avtalet tecknas efter det att Stockholms läns landsting tilldelningsbeslut vunnit laga kraft enligt lagen om offentlig upphandling.

För mer information om Tele2s tjänster, vänligen besök www.tele2.se

För mer information, vänligen kontakta:
Markus Täkte, försäljningsansvarig företagskunder, Tele2 Sverige AB, Tel 08-56 26 40 00
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626
 
Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Med nära 26 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sidonoterad på Nasdaq sedan 1997. Under år 2003 omsatte bolaget 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA).
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar