Tele2 levererar mobiltelefoni till 20 000 användare hos Stockholms Stad

Stockholms Stad har idag efter en omfattande upphandling beslutat att teckna ett samarbetsavtal med Tele2 för sin mobiltelefoni. Stockholms Stad är en av de organisationer i Sverige med flest mobiltelefonanvändare och det tvååriga avtalet kommer att inkludera ca 20 000 företagsabonnemang. Ordervärdet för Tele2 uppgår till ca 50 miljoner kronor. Avtalet tecknas efter det att Stockholms Stads tilldelningsbeslut vunnit laga kraft enligt lagen om offentlig upphandling.

- Vi är mycket glada över att vi har fått fortsatt förtroende att leverera mobiltelefoni till en så stor och viktig kund som Stockholms Stad, säger Markus Täkte, försäljningsansvarig företagskunder på Tele2. Samarbetet är en bekräftelse på att Tele2s smarta lösningar med hög kvalitet till låga priser, efterfrågas av både privat och offentlig sektor.

Stockholms Stad har varit mobiltelefonikund hos Tele2 sedan 1994, och har nu alltså beslutat att ännu en gång förnya sitt samarbete med Tele2. Inom ramen för det nya avtalet har Stockholms Stad även valt ett antal avancerade tjänster, såsom Mobile Centrex och Mobile Extension, för att ytterligare öka medarbetarnas mobilitet. Sedan tidigare använder Stockholms Stad Företagskortet, en patenterad lösning från Tele2, som gör det möjligt för användaren att enkelt separera sin privata mobiltelefoni från samtal som görs i tjänsten.

För mer information om Tele2s tjänster, vänligen besök www.tele2.se

För mer information, vänligen kontakta:
Markus Täkte, försäljningsansvarig företagskunder, Tele2 Sverige AB, Tel 08-56 26 40 00
eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626

Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Med nära 26 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sidonoterad på Nasdaq sedan 1997. Under år 2003 omsatte bolaget 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA).
 
 

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar