Tele2:s kassaflöde efter investeringar ökade med 2,9 miljarder kronor och nettoomsättningen steg med 25% under 2002

New York och Stockholm - tisdagen den 11 februari - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret som slutade den 31 december 2002.
  1. Resultatet efter finansiella poster ökade med 2 740 Mkr till 796 Mkr för helåret
  2. Kassaflödet efter investeringar för 2002 ökade med 2 903 Mkr
    till 1 849 Mkr
  3. Nettoomsättningen för helåret steg med 25%, motsvarande
    6 197 Mkr, till 31 282 Mkr
  4. EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 1 549 Mkr, en ökning med 916 Mkr jämfört med det fjärde kvartalet 2001
  5. EBITDA-marginalen för fast telefoni i Centraleuropa och Sydeuropa uppgick till 6% det fjärde kvartalet, vilket gav ett positivt EBITDA-resultat för helåret
Kundintaget var 746 000 netto det fjärde kvartalet, exklusive en engångsjustering i Danmark*
 
KONTAKTPERSONER


 
Lars-Johan Jarnheimer
 
Telefon:+ 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB  
   
Håkan Zadler Telefon:+ 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB  
   
Andrew Best Telefon:+ 44 (0)20 7321 5022
Investerarfrågor  
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16 tisdagen den 11 februari 2003. För att delta, ring +44 (0)20 7162 0125 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.com. Var vänlig ring in tio minuter före telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)20 8288 4459, kod 520252.
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar