TELE2S GEMENSAMMA UMTS-BOLAG I SVERIGE FULLT FINANSIERAT GENOM FINANSIERING OM 11 MILJARDER KRONOR

Svenska UMTS-nät AB har idag tecknat en kredit om 11 miljarder kronor vilket innebär att företagets affärsplan för utbyggand av ett UMTS-nät i Sverige är fullt finansierat. Svenska UMTS-nät är ett 50-50 "joint venture" mellan Tele2 och Telia Mobile om att bygga och driva ett svenskt nät för tredje generationens mobiltelefoni, UMTS, i Sverige.

Tele2 tilldelades till en början en licens om att bygga ett 3G-nätverk, men teckande i mars 2001 ett samarbetsavtal med Telia Mobile, som sedemera godkänts av konkurrensmyndigheterna och PTS. Samarbetet täcker endast utbyggnaden och nyttjandet av infrastrukturen (genom Svenska UMTS-nät) och båda bolagen kommer att förbi självständiga operatörer för mobiltelefonitjänster. I juni 2001 valdes Ericsson som systemleverantör.
 
Finansieringen arrangeras av Nordea och Svenska Handelsbanken. I syndikatet ingår Swedbank, ABN Amro, Credit Agricole Indosuez samt Skandinaviska Enskilda Banken.
 
Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2 AB kommenterar: "Utbyggnaden av 3G-nätet fortgår enligt tidplan, och det var nu dags att säkra finansieringen för den återstående delen av utbyggnaden. Det "joint venture" som vi ingått har halverat våra kostnader för UMTS-utbygganden, och utsikterna för vår 3G-verksamhet ser bra ut. Vi kommer att ha ett UMTS-nät i drift i Sverige, MVNO-avtal i Norge och Danmark, samt en licens i Finland. Detta sammantaget ger oss goda möjligheter att erbjuda UMTS-tjänster i hela Norden."
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 16,2 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

VD och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon +44 (0)20 7321 5022
Investor Relations, London
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar