Det tredje kvartalet genererade Tele2 ett rekordstort kassaflöde från rörelsen på 1 706 MKR och redovisade det största k

DET TREDJE KVARTALET GENERERADE TELE2 ETT REKORDSTORT KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN PÅ 1 706 MKR OCH REDOVISADE DET STÖRSTA KUNDINTAGET NÅGONSIN MED NETTO 1 637 000 NYA KUNDER New York och Stockholm - tisdagen den 21 oktober - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag resultatet för det tredje kvartalet som slutade den 30 september 2003. · Nettoomsättningen de första nio månaderna 2003 steg med 21% till 27 255 Mkr (22 554 Mkr*) · Resultatet efter skatt de första nio månaderna 2003 steg till 854 Mkr (-374 Mkr*) · Resultatet per aktie efter skatt och utspädning de första nio månaderna 2003 ökade till 5,78 kronor (-2,53 kronor*) · Nettoomsättningen det tredje kvartalet steg med 22% till 9 414 Mkr (7 695 Mkr) · EBITDA det tredje kvartalet ökade med 15% till 1 635 Mkr (1 422Mkr) · Antalet kunder ökade med 1 637 000 till 20,4 miljoner under kvartal tre · Kassaflödet från rörelsen steg med 37% till 1 706 Mkr under kvartal tre · Lansering av Tele2s tjänster i Storbritannien KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com Tele2 AB (org.nr. 556410-8917) Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sverige Telefon: +46 (0)8 562 000 60 * Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1). Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar