• news.cision.com/
  • TELE2 SVERIGE/
  • I juli visar för första gången hela kontinentaleuropas fasttelefoni ebitda-positivt resultat på regionnivå

I juli visar för första gången hela kontinentaleuropas fasttelefoni ebitda-positivt resultat på regionnivå

Report this content

I JULI VISAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN HELA KONTINENTALEUROPAS FASTTELEFONI EBITDA-POSITIVT RESULTAT PÅ REGIONNIVÅ Tele2 tillkännagav idag antal kunder, nettoomsättning och rörelseresultat för juli månad 2002. · Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 74% och uppgick i juli 2002 till 466 Mkr (268 Mkr i juli 2001). · Nettoomsättningen ökade med 23% och uppgick till 2 549 Mkr i juli 2002 (2 074 Mkr i juli 2001) · Antalet kunder den 31 juli 2002 uppgick till 16,2 miljoner · Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 18%, för mobiltelefoni i Sverige till 55% och för fast telefoni och Internet i Sverige till 22% Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef, kommenterar: "Återigen kan vi stoltsera med att, till skillnad från de flesta operatörer, visa successiv förbättring av bolagets redan positiva resultat. Den stora nyheten för juli är att vår fastnätsverksamhet i kontinentaleuropa nu visar, för första gången, EBITDA-positivt resultat, på regionnivå." Finansiell sammanfattning Mkr juli juli 2002 2001 Nettoomsättning 2 549 2 074 Rörelseresultat före avskrivningar 456 268 RÖRELSEGRENAR (Mkr) NETTOOMSÄTTNING 2002 2001 2002 200 200 2001 2001 2 1 juli juli kv 2 kv kv kv 3 kv 2 1 4 Norden 1 965 3 3 3 3 2 076 379 398 145 026 912 Östeuropa & Ryssland 200 102 588 494 389 284 272 Centraleuropa 455 507 1 1 1 1 1 374 348 372 215 205 Sydeuropa 687 412 2 1 1 1 1 010 788 482 297 293 Luxemburg 68 68 195 166 184 174 163 Övriga varumärken 63 20 164 192 354 336 368 Summa nettoomsättning 2 2 7 7 6 6 6 549 074 710 386 926 332 213 RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA 2002 2001 2002 200 200 2001 2001 2 1 juli juli kv 2 kv kv kv 3 kv 2 1 4 Norden 393 351 1 1 1 1 833 204 098 079 076 Östeuropa & Ryssland 58 25 133 126 76 79 58 Centraleuropa -8 -38 -51 -27 -77 -119 -133 Sydeuropa 11 -71 -72 - - -295 -310 181 329 Luxemburg 9 9 32 23 -37 33 -1 Övriga varumärken -7 -8 -39 -90 -79 -53 -100 Summa EBITDA 456 268 1 949 633 721 347 207 EBITDA-marginal 2002 2001 2002 200 200 2001 2001 2 1 juni juni kv 2 kv kv kv 3 kv 2 1 4 Norden 37% 36% 36% 32% 34% 36% 29% Östeuropa & Ryssland 29% 25% 23% 26% 20% 28% 21% Centraleuropa -2% -7% -4% -2% -6% -10% -11% Sydeuropa 2% -17% -4% - - -23% -24% 10% 22% Luxemburg 13% 13% 16% 14% - 19% -1% 20% Övriga varumärken -11% -40% -24% - - -16% -27% 47% 22% Summa EBITDA-marginal 18% 13% 16% 13% 9% 11% 6% ANTAL KUNDER Antal kunder Netto kundintag 2002 2001 2002 2001 2002 2002 2001 2001 2001 (i tusental) juli juli Förän juli juli kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 dr. Norden 6 452 5 866 10% 5 122 1 172 198 332 81 Östeuropa & 1 253 496 153% 36 15 116 105 422 93 124 Ryssland Centraleuropa 3 437 2 768 24% 14 -47 133 99 243 133 4 Sydeuropa 4 826 3 691 31% 83 38 212 245 418 215 234 Luxemburg 222 191 16% 1 5 5 5 12 13 13 Totalt antal 16 13 24% 139 133 467 626 1 786 456 kunder 190 012 293 TELE2 I SVERIGE* (Mkr) *Optimal Telecom ingår fr o m 1 januari 2002 Nettoomsättning: 2002 2001 2002 2002 2001 2001 2001 juli juli kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 Mobil telefoni 566 490 1 1 1 1 1 670 589 513 560 377 Fast telefoni och 282 238 956 1 853 726 782 Internet 048 KabelTV 23 12 60 58 49 39 26 Summa Tele2 i Sverige 871 740 2 2 2 2 2 686 695 415 325 185 Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA: 2002 2001 2002 2002 2001 2001 2001 juli juli kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 Mobil telefoni 310 294 938 874 808 897 730 Fast telefoni och 61 56 219 216 220 161 141 Internet KabelTV 5 -5 9 4 19 -15 -19 Summa Tele2 i Sverige 376 345 1 1 1 1 852 166 094 047 043 EBITDA-marginal: 2002 2001 2002 2002 2001 2001 2001 juli juli kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 Mobil telefoni 55% 60% 56% 55% 53% 58% 53% Fast telefoni och 22% 24% 23% 21% 26% 22% 18% Internet KabelTV 22% -42% 15% 7% 39% -38% -73% Summa Tele2 i Sverige 43% 47% 43% 41% 43% 45% 39% Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,2 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris- garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 VD och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefon: +46 (0)8 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Andrew Best Telefon: +44 (0)7798 576378 Investerar- och mediefrågor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar