Tele2 förstärker marknadsfunktionen

TELE2 förstärker marknadsfunktionen Idag har Fredrik Berglund utsetts till vice VD i Tele2 koncernen med ansvarsområde försäljning och marknadsföring. Berglund kommer att fortsätta som marknadsdirektör i Sverige men kommer samtidigt att ha ett övergripande ansvar för marknad och försäljning på de sju marknader där bolaget idag finns representerat. Berglund kommer att ingå i Tele2 Danmarks styrelse och som suppleant i styrelsen för det finska mobilföretaget 3G som innehar en UMTS licens. Berglund började sin anställning i koncernen 1995 som marknadschef för Comviq GSM AB. I samband med denna förstärkning har Jeanette Almberg utsetts till ställföreträdande marknadsdirektör för Tele2 i Sverige. Almberg kommer att behålla sitt ansvar för kundservice även i den nya rollen. Almberg ingår sedan tidigare i ledningsgruppen för Tele2 där hon ansvarar för kundservice. Almberg började 1995 som marknadschef för Kabelvision och har sedan dess innehaft olika chefsbefattningar inom Tele2. För mer information, vänligen kontakta: Tele2 - NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt) Lars-Johan Jarnheimer, VD Tele2, telefon: 08-5626 4000 NetCom AB, som bildades 1993, är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden, Baltikum och Polen. NetCom verkar inom mobila GSM-tjänster i Sverige (Comviq och Tele2Mobil), i Europa genom Société Européenne de Communication SA och i Estland genom Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation samt Internet verkar koncernen genom Tele2 i Sverige, Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NetCom driver även Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 4T Solutions samt Optimal Telecom. Koncernen erbjuder även kabelTV-tjänster under varumärket Kabelvision och Internetportalen Everyday.com, som är ett joint venture med Modern Times Group. NetCom är noterat på Stockholmsbörsen under symbolerna NCOM A och NCOM B och på amerikanska Nasdaq under symbolen NECS. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar