Tele2 visar under juni månad fortsatt stark tillväxt i rörelseresultatet i koncernens verksamheter

TELE2 VISAR UNDER JUNI MÅNAD FORTSATT STARK TILLVÄXT I RÖRELSERESULTATET I KONCERNENS VERKSAMHETER Tele2 tillkännagav idag antal kunder, nettoomsättning och rörelseresultat för juni månad 2002. · Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 217% och uppgick i juni 2002 till 402 Mkr (127 Mkr i juni 2001), resultatet i juni i år påverkades positivt med 29 Mkr som en följd av Telia-domen* · Nettoomsättningen ökade med 25,4% och uppgick till 2 590 Mkr* i juni 2002 (2 066 Mkr i juni 2001) · Antalet kunder den 30 juni 2002 uppgick till 16,1 miljoner · Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgick till 16%, för mobiltelefoni i Sverige till 55% och för fast telefoni och Internet i Sverige till 21% Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef, kommenterar: "Vi har tillkännagjort våra resultat för månaderna april, maj och juni för att visa att koncernen fortsätter att utvecklas enligt plan. Juni månads resultat före avskrivningar, justerat för kostnaden för ett stort kundintag, ökade med 217% jämfört med juni förra året och är jämförbart med resultatet för maj, vilket var det bästa sedan sammanslagningen med SEC. Det andra kvartalet 2002 bör därför bli det bästa någonsin som rapporterats av företaget." Finansiell sammanfattning Mkr juni juni 2002* 2001 Nettoomsättning 2 590 2 066 Rörelseresultat före 402 127 avskrivningar *) Nettoomsättningen och rörelseresultatet före avskrivningar påverkades positivt med 29 Mkr som en följd av ett mål mot Telia avseende principerna för betalning av samtrafikavgifterna. Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,1 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris- garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Telefon: + 46 (0)8 562 Jarnheimer 640 00 VD och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefo +46 (0)8 562 n: 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Andrew Best Telefo + 44 (0)20 n: 7321 5010 Investerar- och mediefrågor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020716BIT00020/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar