Fortsatt stark utveckling för Mobile Devices

Delårsrapport januari-juni 2003 Fortsatt stark utveckling för Mobile Devices · Omsättningen ökade 34 % till 1.280 Mkr (957 Mkr). Försäljningstillväxten exklusive förvärv uppgick till 19 % · Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 80,8 Mkr (96,2 Mkr). En väsentlig ökning av marginalen förväntas under andra halvåret beroende på ökad debiteringsgrad, Obigo, nya licensintäkter från PC Connectivity programvara samt internationella nyetableringar · Debiteringsgraden sjönk i april, bra utveckling under maj och juni · Obigo går bättre än plan. Spännande potential för de kommande åren · Prognosen för 2003 kvarstår: Väsentligt bättre omsättning och resultat Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen med de kompletteringar som beskrivs nedan. Under året har flera nya rekommendationer tillkommit från Redovisningsrådet. Från och med 2003 påverkas koncernen av RR22 som hanterar redovisning av checkräkningskrediter. Det innebär att i denna kvartalsrapport redovisas koncernens checkräkningskredit som kortfristig skuld. Jämförelsetalen har korrigerats motsvarande. Avsikten med checkräkningskrediten är dock att den är långsiktig. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, 9 månader (Q3) 2003 21 oktober 2003 Bokslutskommuniké, 12 månader (Q4) 2003 13 februari 2004 Press och analytikerträff Teleca kommer att presentera bokslutskommunikén klockan 09.00 (CET) den 17 juli 2003, på Operaterassen i Stockholm. Nick Stammers, VD och koncernchef, presenterar företaget och delårsrapporten samt ger möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. Telefon: 08 5980 6236 Det går även att följa presentationen på Internet: www.teleca.se Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 17 juli 2003 Teleca AB (publ) (org. nr 556250-3515) Styrelsen Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida. www.teleca.se För ytterligare information kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB Mobil +44-7768-32 35 35 e-post: nick.stammers@teleca.com Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 e-post: thomas.pantzar@teleca.com Adreas Zartmann, Ekonomidirektör, Teleca AB Tel. 08-579 116 04, mobil 0702-17 75 13 e-post: andreas.zartmann@teleca.com Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56 e-post: johannes.rudbeck@teleca.com This information is also available in English. Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Teleca AB Box 47606 117 94 Stockholm Tel: 08 579 116 00 Fax: 08 579 116 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00010/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00010/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar