Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Teleca AB (publ) den 6 maj 2003

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Teleca AB (publ) den 6 maj 2003 Telecas ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2003 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. VD Nick Stammers berättade om verksamheten i Teleca samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen. Utdelning Bolagsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen till 75 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 9 maj 2003. Utdelningen beräknas utsändas av VPC den 14 maj 2003. Styrelse och styrelsearvode Ordinarie styrelseledamöterna Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Bengt Halse, Göran Larsson, Gunder Lilius, Peter Sandberg och Johan Vunderink omvaldes. Till ny ledamot i styrelsen valdes Börje Bengtsson, ansvarig för IT Solutions & Services på Bure Equity AB. Styrelsearvodet fastställdes till 700 000 kr att fördelas enligt styrelsens eget bestämmande. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4 500 000 aktier serie B med rätt för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv. För ytterligare information, kontakta: · Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil. +44 7768 32 35 35 · Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil 070 582 56 56 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar