Teleca AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2002

Bokslutskommuniké januari-december 2002 Stark prestation på en tuff marknad · Rekordhög kvartalsvinst (EBITA) under fjärde kvartalet på 57 Mkr · Obigo (tidigare AU Mobile Suite) överträffade prognoserna med en omsättning på 58 Mkr och ett resultat (EBIT) på 4,4 Mkr under 2002 · Fler än 200 nya kunder med en sammanlagd omsättning på 375 Mkr under 2002 · Omsättningen uppgick till 2.090 Mkr (1.188 Mkr) · Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 198 Mkr (181 Mkr). · Rörelsemarginalen (EBITA) var 9,5% (7,9% proforma för Teleca och AU- System 2001) · Utdelningen föreslås uppgå till 0,75 kr per aktie (0,70 kr). · Prognos för 2003: Väsentligt bättre omsättning och resultat Teleca konsoliderar AU-System från och med 1 februari 2002. Rapporten inkluderar jämförande proformasiffror för Teleca för föregående år exklusive Epsilon och Sigma. aBokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida www.teleca.com För ytterligare information kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB Mobil +44-7768-32 35 35 e-post: nick.stammers@teleca.com Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 e-post: thomas.pantzar@teleca.com Joachim Jaginder, Ekonomidirektör, Teleca AB Tel. 08-579 116 01, mobil 0706-69 76 64 e-post: joachim.jaginder@teleca.com Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56 e-post: johannes.rudbeck@teleca.com This information is also available in English. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00030/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00030/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar