Teleca AB (publ) Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Teleca AB (publ) Delårsrapport januari-september 2002 Utsikterna förbättras * Tredje kvartalets debiteringsgrad var den högsta under 2002 * Stärkta globala affärer med en omsättning på 111 Mkr utanför Europa under perioden * Fler än 150 nya kunder med en sammanlagd omsättning på 215 Mkr under 2002 * Omsättningen under perioden uppgick till 1.458 Mkr (891 Mkr) * Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 141 Mkr (136 Mkr). * Prognos för helåret 2002 kvarstår: Betydligt bättre resultat (EBITA) jämfört med proformaräkenskaperna för Teleca och AU-System (173 Mkr) Teleca konsoliderar AU-System från och med 1 februari 2002. Rapporten inkluderar jämförande proformasiffror för Teleca för föregående år exklusive Epsilon och Sigma. Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida www.teleca.com För ytterligare information kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB Mobil +44-7768-32 35 35 e-post: nick.stammers@teleca.com Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB, Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30 e-post: thomas.pantzar@teleca.com Joachim Jaginder, Ekonomidirektör, Teleca AB Tel. 08-579 116 01, mobil 0706-69 76 64 e-post: joachim.jaginder@teleca.com Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56 e-post: johannes.rudbeck@teleca.com This information is also available in English. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021107BIT00040/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021107BIT00040/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar