Teleca anlitas av Sveriges ledande mobiloperatörer

Teleca anlitas av Sveriges ledande mobiloperatörer Teleca har tecknat ett avtal med Hi3G, Orange Sverige, Vodafone och Svenska UMTS Nät (Telia och Tele2). Uppdraget omfattar en teknisk lösning samt en ekonomisk kalkyl, som ska ligga till grund för beslut om utbyggnad av tredje generationens (3G) mobiltelefoninät i Stockholms tunnelbana. Underlaget från Teleca utreder och sammanställer täckning, samverkan, miljökrav och teknisk implementering. I förstudiefasen kommer Teleca även att som oberoende part företräda operatörernas intressen i samtliga 3G-frågor. - Telecas förstudie ger oss vägledning i hur vi på bästa och snabbaste sätt ska gå vidare i projektet. Vi bedömer att synergieffekterna därigenom blir maximala både för operatörerna och Storstockholms Lokaltrafik i framtiden. Vi valde Teleca som leverantör eftersom deras anbud motsvarar de krav vi ställer, säger Jens Nilsen som är operatörssamordnare för projektet i Stockholms tunnelbana. - Uppdraget stärker ytterligare Telecas ställning som en ledande lösningsleverantör för nästa generations mobila nät, säger Markus Enholm som är telekomchef på dotterbolaget Teleca System Design. Det känns mycket stimulerande att vi har fått förtroendet av Sveriges samtliga 3G- operatörer. Den stora utmaningen i tunnelbaneprojektet är att det är väldigt trångt om utrymme, vilket ställer krav på samverkan och utrymmessnål teknik. För mer information, kontakta: * Markus Enholm, telekomchef Teleca System Design AB, telefon 08- 553 910 00, mobil 0703-79 22 12 * Thomas Pantzar, vVD Teleca AB, telefon 031-744 80 12, mobil 0703-79 18 30 Teleca är ett av Europas ledande konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 200 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar