Teleca automatiserar transporter i världens största underjordsgruva

Teleca automatiserar transporter i världens största underjordsgruva Benima, en del av Teleca-koncernen, har, som partner till Sandvik Tamrock, fått en order på ett styrsystem för förarlösa lastmaskiner till Codelcos koppargruva El Teniente i Chile. Codelco har som målsättning att göra El Teniente till världens mest effektiva underjordsgruva. För att nå detta mål genomförs nu flera övervaknings- och automationsprojekt. Utöver effektivitets-vinster ska även gruvarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö förbättras. Ett viktigt steg i arbetet är införandet av förarlösa lastmaskiner som övervakas av en operatör i ett kontrollrum ovan jord. Lösningen baseras på AutoMine(TM), ett helhetskoncept för att hantera förarlösa lastmaskiner och truckar i underjordsgruvor. Benima har inom ramen för konceptet utvecklat ett s k Mission Control System, ett avancerat datasystem för överordnad trafik- och produktionsstyrning, hantering av geografiska och maskinella data, operatörsstationer samt kopplingar mot gruvans övriga IT-system. - Det finns ett stort intresse runt om i världen för vårt koncept för förarlösa lastmaskiner och truckar, säger Timo Soikkelli på Sandvik Tamrock. Samarbetet med Benima kring AutoMine har varit mycket positivt och den här ordern är ett genombrott avseende teknologi i underjordsgruvor. Utöver de effektivitetsvinster man åstadkommer med AutoMine så förbättrar man också arbetsmiljön för operatörerna högst väsentligt. - För Benima är det mycket stimulerande att arbeta med Sandvik Tamrock som har en ledande global position som leverantör av utrustning till gruvindustrin, säger Gunnar Meller VD för Benima Mellan AB. Genom detta samarbete har vi en utmärkt möjlighet att nå en internationell marknad med våra erbjudanden. För ytterligare information, kontakta: · Christer Öhbom, Benima Mellan AB, telefon +46 70 528 7722 · Timo Soikkeli, Sandvik Tamrock, +358 40 500 0860 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik- koncernen och världsledande tillverkare av maskiner, verktyg och service för bergbearbetning inom gruvor och anläggningsarbeten. Omsättningen är cirka 14 800 MSEK och antalet anställda 8 000. www.smc.sandvik.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030707BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/08/20030707BIT00580/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar