Teleca får order på mobilt ambulansjournalsystem

Report this content

Teleca får order på mobilt ambulansjournalsystem Teleca har i hård konkurrens fått i uppdrag att åt Västra Götalandsregionen (VGR) ta fram ett för regionen enhetligt ambulansjournalsystem. Uppdraget är på tre år, med möjlighet till förlängning. Det totala kundordervärdet är över 10 miljoner kronor. VGR är bland de första landstingen som tar ett helhetsgrepp kring området ambulansinformationssystem. Lösningens kommer att effektivisera och underlätta och det dagliga arbetet. Den föreslagna lösningen inkluderar ambulansjournalsystemet AmbuLink från Zait AB, som tidigare levererats till Norrbottens läns landsting. Teleca står för mobil anpassning av systemet för att på bästa sätt stödja den dagliga verksamheten. Ambulanserna kommer att förses med mobila enheter och handdatorer för att öka stödet ute på skadeplatsen. - Avtalet innebär att vår lösning får en stark position på marknaden och vi har tillsammans med Teleca bevisat att vi erbjuder en lösning som tilltalar en stor och krävande kund, säger Anders Dahlgren, marknadschef på Zait. - Telecas starka ställning inom mobil kommunikation och Zaits mångåriga erfarenhet från vårdsektorn har varit betydelsefullt för vårt val av partner, säger Bengt Petersson på VGR, företagens samverkan bedöms som mycket fruktbärande. - Många andra landsting har liknande behov som VGR när det gäller att förbättra och effektivisera sina ambulansinformationssystem. Uppdraget åt VGR skapar därför goda möjligheter till fler affärer, säger Christer Boklund, affärsansvarig på Teleca AU-System AB. För mer information, kontakta · Christer Boklund, affärsansvarig, Teleca AU-System AB, 070-2679402 · Bengt Petersson, inköpare, Västra Götalandsregionen, 070-5938163 · Anders Dahlgren, marknadschef, Zait AB, 070-5569032 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 15 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com Zait levererar kundanpassad systemutveckling samt drift- och tekniktjänster för IT-nätverk. Zaits specialiteter är systemintegration och lösningar för Internet/Intranät under högt ställda krav på säkerhet. Bolaget utför idag omfattande IT-uppdrag åt flera landsting och privata vårdgivare i Sverige och övriga Norden. Zait, som startade 1999, har idag 28 anställda. Mer information finns på www.zait.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030120BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030120BIT00910/wkr0002.pdf

Dokument & länkar