Teleca förnyar laddmaskiner på kärnkraftverk

Teleca förnyar laddmaskiner på kärnkraftverk Benima, en del av Telecakoncernen, har träffat avtal med OKG AB om att byta styr och drivsystem på Oskarshamnsverkets laddmaskiner. Uppdraget är på drygt två år och det totala kundordervärdet är över 25 miljoner kronor. Uppdraget innebär att Benima bygger om laddmaskinerna på Oskarshamn 1, 2 och 3 så att de blir lika, vilket förenklar drift och underhåll. Även arbetsmiljön för driftpersonalen kommer att förbättras. - Vi ser en tydlig trend mot fler och större helhetsåtaganden inom kraftindustrin. Detta gynnar oss då vi har en dokumenterad erfarenhet och kompetens inom området, säger Kenneth Fredriksson, VD på Benima Sydost AB. Laddmaskinerna på Oskarshamn 1, 2 och 3 är föråldrade vilket medfört att maskinernas driftsäkerhet har kartlagts som ett eventuellt framtida problemområde. I och med ombyggnaden erhålls en mer säker drift. Maskinerna kommer också att bli enklare att underhålla eftersom de får samma utförande och dokumentation. Arbetsmiljön förbättras genom att installera nya övervakningssystem och digitala laddlistor som komplement till dagens manuella hantering. Vidare kommer bränsletransporter i reaktortanken att bli effektivare genom att maskinerna efter ombyggnad även kommer att kunna köra diagonala körvägar. En laddmaskin används framförallt till bränslehantering, men även för andra arbeten i reaktortanken. För ytterligare information, kontakta: ·Kenneth Fredriksson, VD, Benima Sydost AB, telefon 0480-44 44 09, mobil 0703-79 14 30 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och hårt arbete. Företaget har mer än 2 400 anställda med verksamhet i 13 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se OKG Aktiebolag ligger på Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om Oskarshamn. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som OKG äger och driver. De kallas i dagligt tal för O1, O2 och O3. Genom att producera tio procent av Sveriges el tillhör OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet. Sedan 1993 är OKG ett dotterbolag till Sydkraft. Övriga delägare är Fortum. Sydkraft äger 54,5 procent, och Fortum 45,5 procent. OKG producerar enligt avtal el till de delägande företagen i relation till ägarandelarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar