Teleca fortsätter expandera i Italien

Teleca fortsätter expandera i Italien Teleca och Ericsson Telecomunicazioni SpA har tecknat ett avtal där Teleca tar ansvar för Ericssons anpassning av nätverksprodukter för operatörer på den italienska marknaden. Avtalet började gälla i januari 2003 och ungefär 10 konsulter arbetar redan inom olika projekt. Avtalet är en del av Telecas strategi att stärka sin position på den italienska marknaden. Ett resultat av avtalet är att Teleca nu anställer fler erfarna ingenjörer i Rom. Teleca har bildat en grupp som är specialiserad på att marknadsanpassa nätverksprodukter som t ex AXE-växlar för Ericssons kunder på den italienska marknaden. Ericssons kunder inkluderar TIM, WIND och 3. Telecas team arbetar för närvarande i Ericssons lokaler men kommer att flytta till egna lokaler under andra halvåret 2003. - Det nya avtalet innebär ett ökat samarbete med Ericsson Telecomunicazioni SpA och är ett bevis på vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar med ett stort värde för våra kunder, säger Enrico Bucci, VD på Teleca Systems Italia SpA. För att underlätta detta och framtida samarbete med Ericsson kommer vi att öppna ett nytt kontor i närheten av Ericsson i Rom. - Detta avtal har möjliggjorts tack vare det goda samarbetet mellan våra bolag och innebär att Ericsson ytterligare ökar sitt samarbete med Teleca i Italien, säger Luciano Brugnoni, Global Service Delivery Division Manager och VP på Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. Avtalet hjälper Ericsson att spara ca 200 000 euros per år och följer helt vår policy för kostnadsreduktion inom koncernen. För ytterligare information, kontakta: ·Enrico Bucci, President, Teleca Systems Italia S.p.A, tel +39 348 2488780 ·Luciano Brugnoni, VP Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., tel +39 335 8108945 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030507BIT01390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030507BIT01390/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar