Teleca fullbordar övertagande av betydande delar av Geoworks brittiska verksamhet

Teleca fullbordar övertagande av betydande delar av Geoworks brittiska verksamhet Teleca och Geoworks har ingått ett avtal som innebär att 27 av Geoworks anställda i Storbritannien kommer att erbjudas omplacering till Teleca från och med den 1 februari 2003. Teleca kommer även att förvärva vissa tillgångar och överta ett hyresavtal från Geoworks brittiska dotterbolag. Teleca har även nått en överenskommelse med kunder som innebär att Teleca övertar ansvaret för Geoworks projekt. Teleca kommer att betala Geoworks ca 0,5 miljoner USD. Den 24 september i år tecknade Teleca och Geoworks ett avtal om att Teleca skulle förvärva Geoworks brittiska verksamhet. Förslaget var enhälligt rekommenderat av Geoworks styrelse men krävde godkännande från Geoworks aktieägare. Geoworks lyckades inte samla ett beslutmässigt antal aktieägare för att rösta för förslaget och därför har affären ej kunnat genomföras enligt det ursprungliga förslaget, trots att en överväldigande majoritet av de som röstade var för förslaget. Kärnkompetensen bland de anställda hos Geoworks är utveckling av programvara för sk Smart Phones och man kommer att fortsätta att stödja kunder inom detta område. - Tillskottet av denna nya verksamhet är i linje med Telecas strategi att utveckla den brittiska verksamheten och vår affär inom mobila enheter. Goda marginaler förväntas redan från början, säger Nick Stammers, på Teleca AB. - Jag är glad över att vi lyckats få med oss Geoworks medarbetare i Storbritannien, säger Nick Wood, Senior Vice President för Teleca Mobile Devices. Vi har alltid ansett att kunnandet och erfarenheten hos detta team är mycket högt och vi har hört mycket gott om dem från gemensamma kunder. De blir ett värdefullt tillskott när vi fortsätter att stärka vår världsledande position inom mobila enheter. För ytterligare information, kontakta: Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil +44-7768 32 35 35 Nick Wood, Senior Vice President, Teleca Mobile Devices, mobil +44-7774 723 623 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 15 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar