Teleca fullföljer budet på Pronyx

Teleca fullföljer budet på Pronyx * Ägare till aktier motsvarande 79,4% av kapital och röster har accepterat erbjudandet. Totalt innehar Teleca därmed 88,9% av kapital och röster i Pronyx före utspädning * Ägare till konvertibla skuldförbindelser motsvarande 98,8% av totalt utestående nominellt belopp har accepterat erbjudandet * Vid full konvertering av utgivna konvertibla skuldförbindelser uppgår Telecas innehav till 89,5% av kapital och röster i Pronyx * Teleca fullföljer och förlänger erbjudandet till den 20 september 2002 Teleca ABs ("Teleca") erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Pronyx AB (publ) ("Pronyx") har accepterats i sådan utsträckning att Teleca blivit ägare till aktier och konvertibla skuldförbindelser representerande 89,5 procent av det totala antalet aktier i Pronyx räknat efter full konvertering av samtliga utgivna konvertibla skuldförbindelser. Före full konvertering av samtliga utgivna konvertibla skuldförbindelser uppgår Telecas ägande till 88,9 procent av aktierna i Pronyx. Trots att villkoret om 90 procent anslutning ej uppfyllts har styrelsen för Teleca beslutat att fullfölja erbjudandet. Med avseende på de accepter som erhållits under den ordinarie anmälningsperioden har aktiealternativet valts i sådan utsträckning att 267.239 nya aktier av serie B i Teleca kommer att emitteras. För resterande aktier erläggs kontant betalning. För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare och innehavare av konvertibla skuldförbindelser som ännu inte accepterat erbjudandet har Teleca beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 20 september 2002. Redovisning av vederlag till de som under den ordinarie anmälningstiden accepterat Telecas erbjudande beräknas komma att påbörjas omkring den 17 september 2002. Omkring den 7 oktober 2002 beräknas redovisning ske till de som accepterat erbjudandet under den förlängda anmälningstiden. Malmö den 6 september 2002 Teleca AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta: · Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil 0705-82 56 56. · Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil +44 7768 32 35 35. Teleca är ett ledande konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/06/20020906BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar