Teleca genomför riktad nyemission om 2 miljoner aktier

Teleca genomför riktad nyemission om 2 miljoner aktier Styrelsen i Teleca har med stöd av ett bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman som hölls den 6 maj 2003 beslutat nyemittera 2.000.000 aktier av serie B till ett begränsat antal institutionella investerare. Emissionen sker för att finansiera förvärven av YacCom, Geoworks samt återstoden av aktierna i AU-System efter fullföljd tvångsinlösen Aktierna har placerats till en kurs om 32,00 kr per aktie och tillför bolaget 64 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Det volymvägda genomsnittspriset för Telecas aktie på Stockholmsbörsen den 14 maj fram till dess aktierna placerats uppgick till 32,12 kr. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Teleca att uppgå till 61.079.516 aktier. Danir AB har i samband med transaktionen lånat ut 2.000.000 aktier i Teleca, vilka kommer att återlämnas när nyemissionen är registrerad hos Patent- och registreringsverket. Carnegie är finansiell rådgivare till Teleca i samband med transaktionen. För ytterligare information ring: · Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, 070-582 56 56 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar