Teleca gör ytterligare omstruktureringar under fjärde kvartalet

Teleca gör ytterligare omstruktureringar under fjärde kvartalet Telecas prognos för 2003 i niomånadersrapporten var väsentligt högre omsättning men lägre resultat jämfört med 2002. Omstruktureringar Som en följd av fortsatt låg debiteringsgrad i några operativa enheter i Sverige och Frankrike har Teleca beslutat om ytterligare omstruktureringar under fjärde kvartalet. Omstruktureringskostnaden uppskattas till 25 Mkr. Kostnaden är huvudsakligen hänförbar till ca 80 anställda som har friställts. Större delen av omstruktureringen har genomförts i fem utav totalt 32 operativa enheter vilka har påverkats av en svår lokal marknad med överutbud och prispress. Dessa enheter väntas påverka Telecas rörelseresultat för avskrivningar (EBITA) med ca -40 Mkr under fjärde kvartalet. Enheterna förväntas vara vinstgivande efter omstruktureringen. Fastprisprojekt De i niomånadersrapporten nämnda fastprisprojekten kommer att ha en fortsatt påverkan på intäkterna under fjärde kvartalet. Den uppskattade verkan på rörelseresultatet är - 11 Mkr. Dessa projekt väntas inte påverka resultatet ytterligare efter det fjärde kvartalet. Resultat Sammantaget förväntas rörelseresultatet för goodwillavskrivningar (EBITA) under fjärde kvartalet bli svagt negativt. För ytterligare information, kontakta: · Nick Stammers, VD Teleca AB, mobil: +44 7768 323 535 · Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager Teleca AB, mobil: 070 582 56 56 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar