Teleca hjälper Com Hem förverkliga Triple Play-erbjudande

Teleca har idag tecknat ett avtal med Com Hem om att leverera en lösning som gör det möjligt att mäta kvalitén och kapacitetsutnyttjandet i Com Hems kabelnät, ned på enskild kundanslutning. Lösningen övervakar digital-TV, bredbandsaccess och fast telefoni.

Utifrån Com Hems satsning på Triple Play har Teleca genomfört en analys av Com Hems systemarkitektur, vilket resulterat i en strategisk utvecklingsplan. Teleca har nu även fått i uppdrag att implementera en lösning som möjliggör för Com Hem att övervaka att samtliga tjänster i nätet levereras på bästa sätt. Lösningen baserar sig på en produkt från InfoVista. – Vi vill säkerställa att kvalitén på våra tjänster uppfyller våra högt ställda krav samtidigt som vi optimerar kapacitetsutnyttjandet i nätet, det uppnår vi med Telecas lösning. Vi känner oss trygga med Teleca som leverantör eftersom de förstår våra behov och tidigare levererat lösningar åt oss med mycket goda resultat, säger Martin Kull, CTO på Com Hem. – Vi är mycket glada över att få leverera denna lösning eftersom det visar på vår ledande ställning mot s.k. Triple Play-operatörer. Vi märker ett ökat intresse bland våra kunder att få hjälp med att utvärdera affärsmöjligheter och hur det påverkar deras tekniska arkitektur, säger Johan Strid, VD på Teleca OSS För ytterligare information, kontakta: - Johan Strid, VD, Teleca OSS AB, mobil: 070 379 10 61 - Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar