Teleca integrerar betalningslösning för TeliaSonera

Teleca integrerar betalningslösning för TeliaSonera Teleca har fått i uppdrag att leverera en ny betalningslösning till TeliaSonera. Lösningen möjliggör flexibla och effektiva prissättningsmodeller samt säkrar kvalitén på den information som ligger till grund för fakturering av tjänster. Ordervärdet uppskattas till över 10 miljoner kronor. Teleca ska implementera en s.k. Billing Mediation-funktion i TeliaSoneras driftstödsystem. Lösningen gör det möjligt att ta betalt för tjänster på nya sätt. Till exempel kommer det vara möjligt att ta betalt per levererad datamängd eller för en viss typ av information. I uppdraget ingår också ett underhållsavtal som löper på tre år. - En väl fungerade plattform för s.k. mediation är viktig för vår affärsverksamhet och för kvalitén på våra produkter, säger Johan Luttu, chef för Fastnät Utveckling på TeliaSonera Sverige. Vi känner väl till Teleca sedan tidigare och har valt dem som integrationspartner eftersom de har stor erfarenhet av OSS (Operations Support Systems) kombinerat med lokal närvaro. Lösningen baseras delvis på produkter från Telecas produktpartner Digiquant. Systemet kan byggas ut i takt med att kapacitetskraven ökar och nya tjänster tillkommer. - Vår ambition är att vara leverantören med högst anseende bland mobila och fasta nätoperatörer i Norden inom OSS-tjänster. Vi är därför glada att vi kunnat vinna detta viktiga kontrakt genom att föreslå en lösning helt i enlighet med kundens önskemål, säger Johan Strid, VD på Teleca OSS AB För ytterligare information, kontakta: · Johan Strid, VD, Teleca OSS AB, telefon 040-665 92 76, mobil 0703-79 10 61 Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaru-intensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 500 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar