Teleca levererar planerings- och kvalitetssystem till Astra Tech

Teleca levererar planerings- och kvalitetssystem till Astra Tech Benima, en del av Telecakoncernen, har av Astra Tech fått i uppdrag att leverera planerings- och kvalitetssystem för Astra Techs tillverkning av katetrar. Det totala ordervärdet är ca 6 Mkr. Astra Tech utökar sin produktion i Mölndal. I samband med denna utbyggnad kommer nya avancerade system för styrning och kvalitetssäkring av produktionen att implementeras. Benima har fått ansvar för utveckling och installation av dessa system. Systemen skall integreras med befintligt affärssystem och kommer att hantera all produktionsadministration. Det nya planeringssystemets utformning kommer att ge en produktion med minskad störningskänslighet, ökad flexibilitet och förbättrad tillgänglighet. Benima ansvarar också för vidareutveckling av kvalitetssystemet så att kvalitetsdata och spårbarhet ska kunna rapporteras elektroniskt och uppfylla kraven enligt amerikanska Food and Drug Administrations direktiv för kvalitetssäkring, FDA 21 CFR part 11. - Det här projektet kräver ett mycket nära samarbete med leverantören. Vi har goda erfarenheter av Benima sedan tidigare och deras koncept för planeringssystem ligger helt i linje med vår strävan att integrera informationsflödena i produktionen, säger Stig Olausson, projektledare på Astra Tech. - Genom att integrera information från administration och produktion, kommer Astra Tech att avsevärt kunna höja effektiviteten i hela kedjan från order till leverans. Samtidigt säkerställer Astra Tech att de mycket höga kvalitetskrav som ställs på dem av FDA uppfylls. Det nya uppdraget från Astra Tech stärker vår position på marknaden och bekräftar vår syn på en positiv utveckling inom läkemedelsindustrin i Sverige, säger Per Magnusson, VD på Benima SydVäst AB. För ytterligare information, kontakta: · Per Magnusson, VD på Benima SydVäst AB, mobil + 46 706 76 64 26. Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Astra Tech AB är ett företag i AstraZeneca koncernen. Huvudkontor med utveckling och produktion är lokaliserad till Mölndal. Företaget har egna marknads- och försäljningsenheter i 14 olika länder. Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinska implantat och avancerade sjukvårdsprodukter inom urologi, odontologi, radiologi och kirurgi. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar